Disclaimer mijnvoorzetkamer.nl

  1. De inhoud van deze website van MML Medical BV op mijnvoorzetkamer.nl is samengesteld door MML Medical BV en is primair gericht op inwoners van Nederland.
  2. MML-Medical BV heeft alle informatie op de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist zijn. MML-Medical BV aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade die hierdoor geleden is en/of die mocht voortvloeien uit het gebruik, of het niet (meer) kunnen gebruiken van deze site, uit het gebruik van informatie van deze site, of uit het gebruik van apps of andere sites die u bezoekt via links op de Website.
  3. De Website alsmede de daarop te benaderen web applicaties bevatten oorspronkelijke teksten, tabellen, foto’s, figuren, merken en ideeën die beschermd zijn door rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten, databankrechten en merkrechten. In alle gevallen is MML-Medical BV dan wel haar licentiegever(s) uitsluitend rechthebbende.
  4. Ieder ander gebruik van de Website dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is niet toegestaan. Het overnemen respectievelijk gebruiken van de gepubliceerde informatie (zoals teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden) is uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Voor ander gebruik, bewerking of publicatie van (een onderdeel van) deze site heeft u voorafgaande schriftelijke toestemming van MML-Medical BV nodig. MML-Medical BV behoudt in deze nadrukkelijk al haar rechten voor.
  5. Er kan geen enkele aanspraak op bescherming geclaimd worden ten aanzien van gegevens, elementen of onderdelen van een eigen bestand die ontleend zijn aan respectievelijk afkomstig zijn van de Website en/of de webapplicaties van MML-Medical BV die via de Website te benaderen zijn. Het commercieel aanwenden van een dergelijk bestand is in strijd met de op MML-Medical BV rustende rechten van intellectueel eigendom.
  6. Via de website MML-Medical BV.nl kan er naar andere sites worden gelinkt. Deze sites zijn niet door MML-Medical BV gecontroleerd. MML-Medical BV aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade als gevolg van het gebruik van de informatie op de gelinkte sites. Lees altijd de disclaimer en het privacy statement van deze websites.
  7. U kunt ons uiteraard helpen de informatie correct en actueel te houden. We stellen het op prijs, als u onjuistheden of tips aan ons meldt via info@mml-medical.nl.
  8. MML-Medical BV is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud en/of layout van de Website.
  9. Informatie of berichten die via de website worden doorgeven, met inbegrip van vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke zullen als niet vertrouwelijk en als zijnde niet uw eigendom worden behandeld.

Contact

Meer weten of een bestelling plaatsen?

Heeft u vragen, of wilt u graag meer informatie over één van onze producten?

Neem dan contact op via dit contactformulier.
U kunt ook een bestelling plaatsen via het formulier of via telefoonnummer  
0315 642 645

MML-Medical
De Hogenkamp 9
7071 EC  Ulft
www.mml-medical.nl

Stel een vraag

Delen

Disclaimer          Privacystatement          © MML-Medical